Nositelj projekta: Obrazovni  centar Geoss d.o.o., Slovenija

Partneri:

  • The Society for Horticultural Therapy Known as Thrive, Ujedinjeno Kraljevstvo
  • Centro per lo sviluppo creativo Danilo Dolci, Italija
  • Zveza Sožitje, Slovenija
  • Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Hrvatska

Razdoblje provedbe: listopad 2018. - kolovoz 2021.

Donator: ERASMUS + KA2 Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, Strateška partnerstva

Vrijednost projekta: 181.724,00 eura

Kontakt osoba: Gordana Jurčević

S ciljem doprinosa poboljšanju kvalitete života ranjivih odraslih osoba, Obrazovni  centar Geoss d.o.o., Slovenija bio je uspješan u povlačenju sredstava na Erasmus + natječaju u sklopu Programa strateškog partnerstva za obrazovanje odraslih, gdje će kao vodeći partner provesti 35-mjesečni projekt Family Education MeTURA.

Projekt je usmjeren na poboljšanje uvjeta za samostalniji život odraslih osoba s intelektualnim teškoćama. Aktivnosti će uključivati ​​članove obitelji odraslih osoba s invaliditetom i nastavnike i pružatelje usluga andragoškog procesa cjeloživotnog učenja iz partnerskih zemalja (Velika Britanija, Hrvatska, Italija i Slovenija).

Projekt se bavi cjeloživotnim učenjem obitelji i njihovih odraslih članova s intelektualnim teškoćama (OČOIT), uz sudjelovanje ustanova za obrazovanje odraslih i relevantne javnosti.

Aktivnosti projekta uključuju: učenje putem računala, praktično terapeutsko vrtlarstvo i kuhanje, predavanja, intervjue, razmjenu dobre prakse, sudjelovanje u multiplikativnim događajima, samoprocjenu znanja odgajatelja, obitelji i OČOIT-a, međunarodne projektne sastanke i zajedničku obuku odgajatelja.

Razvit će se alati za učenje, koje će testirati treneri, obitelji i OČOIT tijekom trajanja projekta u pilot radionicama. Alati za učenje bit će slobodno dostupni i podržani digitalizacijom, proizvedeni na engleskom, slovenskom, talijanskom i hrvatskom jeziku.

Print Friendly, PDF & Email