Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije nevladina je, nestranačka, humanitarna, neprofitna organizacija slobodno i dobrovoljno udruženih fizičkih i pravnih osoba koja zagovara i promiče dobrobit i interese osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, a djeluje na osnovi socijalnih i humanitarnih načela na području grada Karlovca i Karlovačke županije.

TIJELA UPRAVLJANJA UDRUGE

Članovi Upravnog odbora Udruge:

 • Gordana Jurčević
 • Martina Benić
 • Dunja Štajcer
 • Miroslav Sečić
 • Marija Brozović
 • Davor Škrak
 • Marinko Matešić

Članovi Nadzornog odbora Udruge:

 • Ana Mačečević
 • Danica Pavlić
 • Svjetlana Rogoz Klasan

Zamjene za Nadzorni odbor Udruge:

 • Tomislav Frklić
 • Draženka Pekić
 • Ivanka Tomić
Print Friendly, PDF & Email