Nositelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Razdoblje provedbe: listopad 2015. –  listopad 2016.

Donator: Europski socijalni fond i Državni proračun RH-a

Vrijednost projekta: 698.825,27 kuna

Kontakt osoba:  Gordana Jurčević, koordinatorica projekta

Projekt je odobren raspisanim pozivom Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Opći cilj projekta je proširiti pružanje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta na području Karlovačke županije zapošljavanjem osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Svrha projekta je povećati socijalnu uključenost te unaprijediti kvalitetu života osoba s  invaliditetom u domu i zajednici pružanjem usluge osobne asistencije. Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja.

Ciljana skupina su 13 osoba s invaliditetom, korisnika osobne asistencije i 13 zaposlenih osoba pružatelja usluga koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada.Usluga osobne asistencije pruža se 80 sati mjesečno prema unaprijed utvrđenom planu korisnika, a o pruženoj usluzi UOSIKAŽU  vodi evidenciju.

Ministarstvo socijalne politike i mladih RH u provedbi posredničko je tijelo prve razine (PT1), a Hrvatski zavod za zapošljavanje – Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije provoditelj je poziva na dostavu projektnih prijedloga druge razine (PT2).

Print Friendly, PDF & Email