Nositelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Razdoblje provedbe: lipanj 2018. - prosinac 2018.

Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Vrijednost projekta: 30.000,00 kuna

Kontakt osoba:  Gordana Jurčević, voditeljica projekta

Projekt se provodi u okviru Natječaja za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu.

Cilj je zapošljavanjem osobe s invaliditetom jačanje kapaciteta Udruge u području razvoja i provedbe socijalnih usluga te sadržaja usmjerenih na poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovog većeg socijalnog uključivanja na području Karlovačke županije.

Direktna korisnica na koju izravno utječe provedba projekta odnosno produživanje radnog odnosa je osoba s invaliditetom. Krajnji korisnici koji nisu izravno uključeni u podršku, već ona na njih ima poseban utjecaj su osobe s invaliditetom i korisnici socijalnih usluga koje provodi Udruga. Radi se o osobama s različitim vrstama invaliditeta (cerebralna paraliza, neuromišićne i srodne bolesti, para/tetraplegija, amputacije i ostalo) s područja urbanih i ruralnih, manjih naselja te ratom osiromašenih područja Karlovačke županije u dobi o 15 do 75 godina, većinom je njihov jedini izvor financija osobna invalidnina ili socijalna pomoć.

Aktivnosti jednokratne podrške doprinose ostvarenju cilja raspisanog natječaja, zapošljavanjem osoba s invaliditetom postići će se jačanje kapaciteta Udruge za provedbu aktivnosti usmjerene na poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom i socijalnog uključivanja. Isticanje vrijednosti ljudskog faktora u poslovanju Udruge je smjer koji će zasigurno s vremenom dovesti do pozitivnih pomaka u njenom djelovanju te napretku civilnog društva u globalu.

Print Friendly, PDF & Email