Nositelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Razdoblje provedbe: lipanj 2018. - prosinac 2018.

Donator: Grad Karlovac

Vrijednost projekta: 10.000,00 kuna

Kontakt osoba: Paulina Šepac, voditeljica projekta

Projekt  „Informiraj – potakni – djeluj“ odnosi se na Programsko područje 1 – Razvoj civilnog društva i podrška projektnim aktivnostima udruga ili udruge civilnog društva, a odnosi se na aktivnosti: zaštite i promicanja ljudskih prava, unaprjeđenje kvalitete života, demokratizacije i razvoja civilnog društva, volonterstvo.

Opći cilj projekta je ojačati ljudske potencijale Udruge za pružanje socijalnih usluga i aktivnosti koje dovode do rješavanja utvrđenih potreba i stvarati kvalitetniji život osoba s invaliditetom.

Ciljanu skupinu korisnika na koju projektne aktivnosti izravno utječu su 270 osoba s invaliditetom i korisnika socijalnih usluga koje provodi Udruga. Radi se o osobama s različitim vrstama invaliditeta (cerebralna paraliza, neuromišićne i srodne bolesti, para/tetraplegija, amputacije i ostalo) s područja Karlovačke županije koje obuhvaća i ruralna te manja ratom osiromašena područja.

Krajnji korisnici su obitelji, skrbnici i prijatelji osoba s invaliditetom, jedinice regionalne (područne) i lokalne uprave i samouprave, ustanove socijalne skrbi i šire građanstvo čiji će utjecaj provedbe projekta biti vidljiv kroz veće uvažavanje različitosti kao društvene vrijednosti te stvaranja jednakih mogućnosti za sve članove društvene zajednice.

Print Friendly, PDF & Email