Nositelj programa: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Razdoblje provedbe: siječanj 2022. – prosinac 2024.

Donator: Grad Karlovac

Vrijednost programa: 40.000,00 kuna

Kontakt osoba: Gordana Jurčević, predsjednica

 

Opći cilj:

Povećati učinkovitost i sposobnost UOSIKAŽU u pružanju specifičnih socijalnih usluga osobama s invaliditetom kao društveno osjetljivoj  skupini na području Karlovačke županije.

Specifični ciljevi:

  • unaprjeđivati kompetencije i vještine članova tijela upravljanja, zaposlenika i volontera Udruge te predstavnika suradničkih udruga osoba s invaliditetom za pružanje specifičnih socijalnih usluga;
  • unaprjeđivati kompetencije i vještine članova tijela upravljanja, zaposlenika i volontera Udruge te predstavnika suradničkih udruga osoba s invaliditetom za osnaživanje korisnika socijalnih usluga;
  • poticati lokalne vlasti, javne institucije i poslovni sektor za suradnju s Udrugom u planiranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici.
Print Friendly, PDF & Email