Nositelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Predviđeno trajanje provedbe projekta u mjesecima: 5 mjeseci tijekom 2019.

Donator: Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti

Vrijednost projekta: 5.000,00 kn

Kontakt osoba: Gordana Jurčević, voditeljica projekta

Cilj ovog projekta je unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom i jačanje ljudskih potencijala Udruge za provođenje projekata koji su od općeg interesa za Grad Karlovac. Promocijom i zagovaranjem ljudskih prava, organiziranjem kvalitetnog slobodnog vremena osobama s invaliditetom unaprijedit će se njihov položaj i kvaliteta života u zajednici kao i pružanjem mogućnosti da mogu koristiti svoje preostale sposobnosti i vještine koje će nadograđivati novim znanjima i vještinama. Predloženi projekt utjecat će i na veću socijalnu uključenost osoba s invaliditetom.

Ciljna skupina projekta je:

- 15 osoba s invaliditetom. Radi se o osobama s različitim vrstama invaliditeta (cerebralna paraliza, neuromišićne i srodne bolesti, para/tetraplegija, amputacije i ostalo) s područja Karlovačke županije koje obuhvaća i ruralna te manja osiromašena područja, a dolaze u prostor Udruge u Karlovcu na organizirane aktivnosti.

Print Friendly, PDF & Email