Udruga je jedan od partnera na projektu Lokalni info centar za mlade čiji je nositelj CARPE DIEM - udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih financiranog od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Drugi partneri na projektu: Udruga mladih Agora, LAG VallisColapis, Grad Karlovac, Grad Slunj, Grad Ogulin, Grad Duga Resa, Općina Plaški, Općina Rakovica. Projekt lokalnog info centra za mlade provodi se u Karlovačkoj županiji, informira i educira mlade o svim područjima života koji su od interesa za mlade radi povećanja aktivnog djelovanja i podizanja kvalitete života mladih.

Ciljevi projekta:

  • Povećati razinu informiranosti mladih putem individualnog, grupnog i on line informiranja.
  • Potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u lokalnim zajednicama.
  • Promovirati Garanciju za mlade te informirati i savjetovati mlade vezano za njenu provedbu.
Print Friendly, PDF & Email