Nositelj programa: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Partneri: Društvo distrofičara Zagreb – DDZ i Udruga za unapređenje kvalitete života „Karika“ Karlovac

Razdoblje provedbe: studeni 2022. – studeni 2025.

Donator: Ministarstvo zdravstva

Vrijednost programa: 100.000,00 kuna

Kontakt osoba: Ivana Mastelić-Ivić, voditeljica programa

 

Opći cilj:

Uspostaviti uslugu psihosocijalne podrške u UOSIKAŽU kojom će se doprinositi zaštiti, očuvanju i unaprjeđenju zdravlja osoba s invaliditetom u Karlovačkoj županiji kroz organizaciju edukacija, radionica, informiranja i savjetovanja u suradnji s partnerima.

Specifični ciljevi:

-Poboljšati razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih i socijalnih vještina osoba s invaliditetom;

-Povećati znanja osoba s invaliditetom o zaštiti, očuvanju i unaprjeđenju zdravlja;

-Osnažiti ljudske kapacitete UOSIKAŽU o očuvanju mentalnog zdravlja za kvalitetnije pružanje podrške osobama s invaliditetom.

Sve aktivnosti usluge psihosocijalne potpore imat će pozitivan utjecaj na osobe s invaliditetom, a onda i na sustav koji skrbi o istima jer će utjecati na smanjenje progresija određenih bolesti, potaknuti na preventivne preglede koji će smanjiti nastanak malignih bolesti, zaraznih bolesti i dr.

Print Friendly, PDF & Email