Nositelj projekta: Obrazovni  centar Geoss d.o.o., Slovenija

Partneri:

Razdoblje provedbe: listopad 2018. - kolovoz 2021.

Donator: ERASMUS + KA2 Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, Strateška partnerstva

Vrijednost projekta: 181.724,00 eura

Kontakt osoba: Gordana Jurčević

Opis projekta:

S ciljem doprinosa poboljšanju kvalitete života ranjivih odraslih osoba, Obrazovni  centar Geoss d.o.o., Slovenija bio je uspješan u povlačenju sredstava na Erasmus + natječaju u sklopu Programa strateškog partnerstva za obrazovanje odraslih, gdje će kao vodeći partner provesti 35-mjesečni projekt Family Education MeTURA.

Projekt je usmjeren na poboljšanje uvjeta za samostalniji život odraslih osoba s intelektualnim teškoćama. Aktivnosti će uključivati ​​članove obitelji odraslih osoba s invaliditetom, edukatore i pružatelje usluga andragoškog procesa cjeloživotnog učenja iz partnerskih zemalja (Velika Britanija, Hrvatska, Italija i Slovenija).

Projekt se bavi cjeloživotnim učenjem obitelji i njihovih odraslih članova s intelektualnim teškoćama (OČOIT), uz sudjelovanje ustanova za obrazovanje odraslih i relevantne javnosti.

Aktivnosti projekta uključuju: učenje putem računala, praktično terapeutsko vrtlarstvo i kuhanje, predavanja, intervjue, razmjenu dobre prakse, sudjelovanje u multiplikativnim događajima, samoprocjenu znanja edukatora, obitelji i OČOIT-a, međunarodne projektne sastanke i zajedničku obuku odgajatelja.

Razvit će se alati za učenje, koje će testirati treneri, obitelji i OČOIT tijekom trajanja projekta u pilot radionicama. Alati za učenje bit će slobodno dostupni i podržani digitalizacijom, proizvedeni na engleskom, slovenskom, talijanskom i hrvatskom jeziku.

Kao projektni partneri, djelujući na polju cjeloživotnog učenja odnosno na području rada s osobama s intelektualnim teškoćama otkrili smo da većina odraslih osoba s intelektualnim teškoćama živi kod kuće sa svojim obiteljima i da bi svaka obitelj imala koristi od sudjelovanja u aktivnostima cjeloživotnog učenja prilagođenima njima - u sklopu projekta fokusirali smo se na vrtlarstvo i kuharske aktivnosti. To su dvije aktivnosti koje dobro utječu na zdravlje pojedinca, pa u okviru projekta koristimo pojam terapeutsko vrtlarstvo i terapeutsko kuhanje.

Napredak projekta:

Dana 16. i 17. svibnja 2019. godine u prostorijama „Praktične kuće znanja“ u Dugoj Resi održan je prvi međunarodni sastanak Upravnog odbora projekta Obiteljsko obrazovanje „MeTURA – Povratak korijenima“.

Svrha sastanka bilo je upoznavanje partnerskih organizacija, razmijenjivanje iskustava i dobre prakse, procjena napretka/rezultata dosadašnjih projektnih aktivnosti, pregled i evaluacija upravljanja projektom te izrađivanje akcijskog plana za provedbu sljedećih aktivnosti.

Sljedeći će se sastanak održati s projektnim partnerom Thrive u Londonu, koji ima dugogodišnje iskustvo u provođenju radionica terapeutskog vrtlarstva za osobe s intelektualnim teškoćama.

Projekt je prošao fazu istraživanja, pri čemu su svi projektni partneri istraživali mogućnosti učenja za obitelji i OČOIT za provedbu cjeloživotnog učenja u terapeutskom vrtlarstvu vezanom uz terapeutsko kuhanje.

U fazi istraživanja provedene su sljedeće studije:

IO1 Studija o mogućnostima cjeloživotnog učenja obitelji i njihovih odraslih članova obitelji s intelektualnim teškoćama u konceptu približavanja cjeloživotnog učenja njihovom domu. Sažetak sinteznog izvješća možete pronaći OVDJE

IO2 Studija o potrebnim kompetencijama edukatora i andragoškim alatima za provedbu cjeloživotnog učenja obitelji i njihovih odraslih članova s intelektualnim teškoćama u konceptu približavanja obrazovne ponude njihovom domu. Sažetak sinteznog izvješća možete pronaći OVDJE

IO3 Studija o motivacijskim metodama podrške edukatora za učinkovitije društveno aktiviranje obitelji i njihovih odraslih članova s intelektualnim teškoćama. Sažetak sinteznog izvješća možete pronaći OVDJE

IO4 Studija o preprekama i potencijalima obiteljskog cjeloživotnog učenja koje koristi terapeutsko obiteljsko kuhanje kao andragošku metodu za učinkovitu priliku za učenje obitelji s odraslim članovima s intelektualnim teškoćama. Sažetak sinteznog izvješća možete pronaći OVDJE

IO5 Studija o preprekama i potencijalima obiteljskog cjeloživotnog učenja koje koristi terapeutsko obiteljsko vrtlarstvo kao andragošku metodu za učinkovitu priliku za učenje obitelji s odraslim članovima s intelektualnim teškoćama. Sažetak sinteznog izvješća možete pronaći OVDJE

Nakon izrade navedenih studija razvijena je IO6 Metodologija Obiteljsko obrazovanje „MeTURA-Povratak korijenima“ za obitelji s odraslim članovima s intelektualnim teškoćama koju možete pronaći OVDJE.

U sljedećoj fazi projekta razvit će se andragoški materijali za provedbu Obiteljskog obrazovanja „MeTURA – Povratak korijenima“ za obitelji s odraslim članovima s intelektualnim teškoćama.

 

Za ožujak 2020.g. smo planirali provesti praktičnu obuku u Readingu (UK) s projektnim partnerom Thrive. To je organizacija s više od 40 godina iskustva na polju socijalnog i terapijskog vrtlarstva u kojoj iskusni terapeuti rade s biljkama i ljudima kako bi poboljšali fizičko i mentalno zdravlje pojedinaca, njihove komunikacijske i misaone vještine.

Loše epidemiološke prilike širom svijeta spriječile su nas da posjetimo partnersku organizaciju i provedemo obuku u njihovom sjedištu, pa smo to učinili putem internetskog sastanka. Projektni partneri i predstavnici udruženih organizacija pohađali su trodnevni mrežni trening i unatoč udaljenosti dobili su osnovne informacije o provođenju radionica terapijskog vrtlarstva.

Sa stečenim znanjem ćemo educirati mentore, edukatore, zaposlenike i volontere u organizacijama koje rade s osobama s intelektualnim teškoćama, kako bi mogli samostalno provoditi radionice terapijskog vrtlarstva i terapijskog kuhanja na temelju metodologije razvijene u projektu.

Za ciljanu skupinu u projektu (odrasli članovi obitelji s intelektualnim teškoćama i njihove obitelji) bit će organizirane radionice terapijskog vrtlarstva i terapijskog kuhanja. U tu svrhu projektni partneri na projektu pribavili su sredstva za kupnju vrtnih gredica, sadnica i kuhinjskog posuđa.

UOSIKAŽU je nabavila prilagođene visoke vrtne gredice  koje će do početka aktivnosti biti smještene u prostorima naše suradničke organizacije Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj.

Zajedno ćemo pripremiti visoke gredice i saditi biljke te testirati metodologiju razvijenu tijekom projekta, kao i učinke terapijskog vrtlarstva koristeći pritom izrađene andragoške materijale, a ono što ćemo uzgojiti u vrtu kuhat ćemo u radionicama terapijskog kuhanja.

Print Friendly, PDF & Email