Nositelj projekta: Obrazovni  centar Geoss d.o.o., Slovenija

Partneri:

Razdoblje provedbe: listopad 2018. - kolovoz 2021.

Donator: ERASMUS + KA2 Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, Strateška partnerstva

Vrijednost projekta: 181.724,00 eura

Kontakt osoba: Gordana Jurčević

Opis projekta:

S ciljem doprinosa poboljšanju kvalitete života ranjivih odraslih osoba, Obrazovni  centar Geoss d.o.o., Slovenija bio je uspješan u povlačenju sredstava na Erasmus + natječaju u sklopu Programa strateškog partnerstva za obrazovanje odraslih, gdje će kao vodeći partner provesti 35-mjesečni projekt Family Education MeTURA.

Projekt je usmjeren na poboljšanje uvjeta za samostalniji život odraslih osoba s intelektualnim teškoćama. Aktivnosti će uključivati ​​članove obitelji odraslih osoba s invaliditetom, edukatore i pružatelje usluga andragoškog procesa cjeloživotnog učenja iz partnerskih zemalja (Velika Britanija, Hrvatska, Italija i Slovenija).

Projekt se bavi cjeloživotnim učenjem obitelji i njihovih odraslih članova s intelektualnim teškoćama (OČOIT), uz sudjelovanje ustanova za obrazovanje odraslih i relevantne javnosti.

Aktivnosti projekta uključuju: učenje putem računala, praktično terapeutsko vrtlarstvo i kuhanje, predavanja, intervjue, razmjenu dobre prakse, sudjelovanje u multiplikativnim događajima, samoprocjenu znanja edukatora, obitelji i OČOIT-a, međunarodne projektne sastanke i zajedničku obuku odgajatelja.

Razvit će se alati za učenje, koje će testirati treneri, obitelji i OČOIT tijekom trajanja projekta u pilot radionicama. Alati za učenje bit će slobodno dostupni i podržani digitalizacijom, proizvedeni na engleskom, slovenskom, talijanskom i hrvatskom jeziku.

Kao projektni partneri, djelujući na polju cjeloživotnog učenja odnosno na području rada s osobama s intelektualnim teškoćama otkrili smo da većina odraslih osoba s intelektualnim teškoćama živi kod kuće sa svojim obiteljima i da bi svaka obitelj imala koristi od sudjelovanja u aktivnostima cjeloživotnog učenja prilagođenima njima - u sklopu projekta fokusirali smo se na vrtlarstvo i kuharske aktivnosti. To su dvije aktivnosti koje dobro utječu na zdravlje pojedinca, pa u okviru projekta koristimo pojam terapeutsko vrtlarstvo i terapeutsko kuhanje.

Napredak projekta:

Dana 16. i 17. svibnja 2019. godine u prostorijama „Praktične kuće znanja“ u Dugoj Resi održan je prvi međunarodni sastanak Upravnog odbora projekta Obiteljsko obrazovanje „MeTURA – Povratak korijenima“.

Svrha sastanka bilo je upoznavanje partnerskih organizacija, razmijenjivanje iskustava i dobre prakse, procjena napretka/rezultata dosadašnjih projektnih aktivnosti, pregled i evaluacija upravljanja projektom te izrađivanje akcijskog plana za provedbu sljedećih aktivnosti.

Sljedeći će se sastanak održati s projektnim partnerom Thrive u Londonu, koji ima dugogodišnje iskustvo u provođenju radionica terapeutskog vrtlarstva za osobe s intelektualnim teškoćama.

Projekt je prošao fazu istraživanja, pri čemu su svi projektni partneri istraživali mogućnosti učenja za obitelji i OČOIT za provedbu cjeloživotnog učenja u terapeutskom vrtlarstvu vezanom uz terapeutsko kuhanje.

U fazi istraživanja provedene su sljedeće studije:

IO1 Studija o mogućnostima cjeloživotnog učenja obitelji i njihovih odraslih članova obitelji s intelektualnim teškoćama u konceptu približavanja cjeloživotnog učenja njihovom domu. Sažetak sinteznog izvješća možete pronaći OVDJE

IO2 Studija o potrebnim kompetencijama edukatora i andragoškim alatima za provedbu cjeloživotnog učenja obitelji i njihovih odraslih članova s intelektualnim teškoćama u konceptu približavanja obrazovne ponude njihovom domu. Sažetak sinteznog izvješća možete pronaći OVDJE

IO3 Studija o motivacijskim metodama podrške edukatora za učinkovitije društveno aktiviranje obitelji i njihovih odraslih članova s intelektualnim teškoćama. Sažetak sinteznog izvješća možete pronaći OVDJE

IO4 Studija o preprekama i potencijalima obiteljskog cjeloživotnog učenja koje koristi terapeutsko obiteljsko kuhanje kao andragošku metodu za učinkovitu priliku za učenje obitelji s odraslim članovima s intelektualnim teškoćama. Sažetak sinteznog izvješća možete pronaći OVDJE

IO5 Studija o preprekama i potencijalima obiteljskog cjeloživotnog učenja koje koristi terapeutsko obiteljsko vrtlarstvo kao andragošku metodu za učinkovitu priliku za učenje obitelji s odraslim članovima s intelektualnim teškoćama. Sažetak sinteznog izvješća možete pronaći OVDJE

Nakon izrade navedenih studija razvijena je IO6 Metodologija Obiteljsko obrazovanje „MeTURA-Povratak korijenima“ za obitelji s odraslim članovima s intelektualnim teškoćama koju možete pronaći OVDJE.

U sljedećoj fazi projekta razvijen je i izrađen  Andragoški materijal za provedbu Obiteljskog obrazovanja „MeTURA – Povratak korijenima“ za obitelji s odraslim članovima s intelektualnim teškoćama koji možete pronaći OVDJE.

Također je izrađen i Andragoški priručnik za provedbu Obiteljskog obrazovanja “MeTURA-Povratak korijenima” koji možete prelistati OVDJE, a preuzeti OVDJE.

 

Osposobljavanje partnera: vrtlarstvo

Za ožujak 2020.g. smo planirali provesti praktičnu obuku u Readingu (UK) s projektnim partnerom Thrive. To je organizacija s više od 40 godina iskustva na polju socijalnog i terapijskog vrtlarstva u kojoj iskusni terapeuti rade s biljkama i ljudima kako bi poboljšali fizičko i mentalno zdravlje pojedinaca, njihove komunikacijske i misaone vještine.

Loše epidemiološke prilike širom svijeta spriječile su nas da posjetimo partnersku organizaciju i provedemo obuku u njihovom sjedištu, pa smo to učinili putem internetskog sastanka. Projektni partneri i predstavnici udruženih organizacija pohađali su trodnevni mrežni trening i unatoč udaljenosti dobili su osnovne informacije o provođenju radionica terapijskog vrtlarstva.

Sa stečenim znanjem ćemo educirati mentore, edukatore, zaposlenike i volontere u organizacijama koje rade s osobama s intelektualnim teškoćama, kako bi mogli samostalno provoditi radionice terapijskog vrtlarstva i terapijskog kuhanja na temelju metodologije razvijene u projektu.

Za ciljanu skupinu u projektu (odrasli članovi obitelji s intelektualnim teškoćama i njihove obitelji) bit će organizirane radionice terapijskog vrtlarstva i terapijskog kuhanja. U tu svrhu projektni partneri na projektu pribavili su sredstva za kupnju vrtnih gredica, sadnica i kuhinjskog posuđa.

UOSIKAŽU je nabavila prilagođene visoke vrtne gredice  koje će do početka aktivnosti biti smještene u prostorima naše suradničke organizacije Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj.

Zajedno ćemo pripremiti visoke gredice i saditi biljke te testirati metodologiju razvijenu tijekom projekta, kao i učinke terapijskog vrtlarstva koristeći pritom izrađene andragoške materijale, a ono što ćemo uzgojiti u vrtu kuhat ćemo u radionicama terapijskog kuhanja.

 

Nacionalna konferencija MeTURA - Učim za život, Karlovac, 2021 

Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije - UOSIKAŽU organizirala je nacionalnu konferenciju MeTURA - Učim za život, Karlovac 2021., koja se održala u okviru projekta Obiteljsko obrazovanje „MeTURA - Povratak korijenima“.  Konferencija je održana putem online platforme Jitsi Meet dana 01.03.2021.godine.

Na konferenciji je predstavljen projekt Obiteljsko obrazovanje „MeTURA - Povratak korijenima“ u kojem partneri na projektu razvijaju aktivnosti cjeloživotnog učenja za osobe s intelektualnim teškoćama s naglaskom na aktivnosti terapijskog vrtlarstva i kuhanja.

Program konferencije možete preuzeti OVDJE.

Svrha nacionalnih konferencija u sklopu projekta Obiteljsko obrazovanje „MeTURA-Povratak korijenima“ je povezivanje lokalnih i nacionalnih dionika u području obrazovanja odraslih, socijalne skrbi, javnog zdravstva, civilnog društva i kreatora politike obrazovanja odraslih, institucija tržišta rada, nevladinih organizacija, stručne, relevantne javnosti, obitelji s ranjivim skupinama odraslih.

Cilj je predstaviti i procijeniti rezultate te pokrenuti trajno širenje rezultata. Tako će se u relevantnoj javnosti osvijestiti važnost Obiteljskog obrazovanja„MeTURA - Povratak korijenima“ za  život obitelji te kao nova ponuda za obrazovanje od strane institucija za obrazovanje odraslih. Na konferenciji su uz članove i korisnike usluga bili nazočni partneri i suradničke udruge UOSIKAŽU, predstavnici lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, socijalne skrbi, HZZ-a Područni ured Karlovac, SUVAG-a i Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić Karlovac.

U nastavku možete pogledati video snimke s nacionalne konferencije MeTURA – Učim za život.

Radionica za obuku edukatora

Na radionici koju su 25.05.2021. godine vodili predsjednica UOSIKAŽU Gordana Jurčević i volonter Mario Žeger, sudjelovalo je 5 edukatora koji su upoznati s metodologijom i andragoškim materijalima kao alatima za provedbu Obiteljskog obrazovanja „MeTURA – Povratak korijenima“. Povratne informacije svih sudionika bile su pozitivne, pohvalili su projekt i izrazili zanimanje za provođenje pilot radionica.

Pilot radionice kuhanja i vrtlarstva

U okviru projekta provedene su i pilot radionice kuhanja i vrtlarstva.

Pilot radionicu kuhanja 27.05.2021. godine provele su dvije mentorice iz UOSIKAŽU u prostorijama Udruge za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije „Rajska ptica“ u Karlovcu na kojoj su sudjelovala četiri korisnika i dva zaposlenika iz "Rajske Ptice". Na radionici smo pripremali jagode sa šlagom i voćnu salatu. Korisnici su bili oduševljeni i ponosni na svoj doprinos u pripremi jela i izrazili su svoje zadovoljstvo. Za nagradu su svi uživali u pripremljenom obroku. Radeći s korisnicima mentori su se učili prilagođavati, a razvijali su i kompetencije.

Pilot radionica vrtlarstva provedena je 02.06.2021.godine u prostoru Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj, a sudjelovala su dva mentora iz UOSIKAŽU, šest korisnika i dva zaposlenika iz Centra Ozalj. Na radionici smo posadili sadnice rajčice, paprike i peršina. Korisnici su bili vrlo zadovoljni vrtlarskim aktivnostima i motivirani za rad. Mentori su bili zadovoljni željom i motivacijom korisnika da sudjeluju i daju svoj doprinos pri sadnji te su uz druženje i vrtlarenje zajedno s korisnicima stekli nova iskustva.

Zahvaljujemo Udruzi za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije „Rajska ptica“ i Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj na suradnji.

Obuka osoblja i sastanak partnera

U okviru  projekta od 06. do 08. srpnja 2021. godineu Ljubljani i Litiji, održana je kratkotrajna obuka osoblja i sastanak partnera.

UOSIKAŽU su predstavljale predsjednica Gordana Jurčević i administrativna tajnica Ivana Mastelić-Ivić. Zbog situacije s COVID-19 pandemijom neki su partneri obuci i sastanku prisustvovali online.

Na obuci smo pregledali materijale proizvedene u okviru projekta, ubacili poboljšanja, imali radionicu terapijskog kuhanja i vrtlarenja, proveli aktivnosti za stjecanje novih vještina i znanja kao mentori.

Veliki doprinos obuci bio je posjet CUDV Draga (Centar za obrazovanje, rad i njegu Draga) i VDC Zasavje, jedinica Litija gdje smo razmijenili dobre prakse na polju procesa cjeloživotnog učenja osoba s intelektualnim teškoćama.

Zahvaljujemo domaćinima na gostoprimstvu i razmjeni pozitivnih iskustava te znanja koja će nam zasigurno pomoći u daljnjem ostvarivanju ciljeva.

Nastavak provedbe pilot radionica

Projekt MeTURA – povratak korijenima polako privodimo kraju, ali njegov kraj je početak novog poglavlja u nastavku rada s korisnicima. Nakon dugo vremena, dana 24. kolovoza 2021. godine okupili smo se na radionici kuhanja u prostoru Udruge gdje su nam se pridružili korisnici Udruge Rajska ptica - udruga za osobe s intelektualnim teškoćama i korisnici stambene zajednice Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj. Što su kuhali i kako su se snašli s kuhinjskim priborom i namirnicama za pripremu omleta s povrćem možete pogledati u galeriji slika u nastavku.

Voditeljice radionice Paulina Šepac i Dorotea Krmpotić upoznale su prisutne s jelom koje će se pripremati i nakon poštivanja svih higijenskih pravila u kuhinji svi su se bacili na posao. Sjeckanje i rezanje povrća bio je zadatak koji su uspješno svladali, dok je tehnika kako i koliko dugo mutiti jaja bila glavna tema razgovora. Uz omlet s povrćem, poslužena je i miješana salata, a prazni tanjuri znače samo jedno da je ručak bio ukusan i s ljubavlju pripremljen.

U nastavku je provedena i radionica učenja osnovnih vještina i znanja kroz aktivnosti kuhanja i vrtlarstva kojom prilikom je voditeljica Paulina Šepac potaknula razgovor o jelima karakterističnima za određene hrvatske regije, a prisutni su imali prilike naučiti nešto novo o pojedinim specijalitetima hrvatske gastronomije.

Dana 26. kolovoza 2021. godine organizirana je vrtlarska radionica s upoznavanjem biljaka i njihovom sadnjom sa svrhom terapijskog učinka. Korisnici su uz pomoć asistenata po uputama voditeljica radionice prvo pripremili zemlju koju su razgrnuli i usitnili korištenjem vrtnog alata u povišenim vrtnim gredicama i posudama. Poslije pripreme tla počela je sadnja sjemena povrća od peršina, rajčice, salate do lučica češnjaka. U sadnju su se uključili i korisnici Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj.

Uzgoj začinskog bilja prirodan je nastavak uzgoja povrća jer se međusobno nadopunjuju i u kuhinji i u povrtnjaku. Presađivanjem sadnica bosiljka, kopra, metvice i vlasca uživalo se u njihovim mirisima, a naučilo se i u pripremi kojih jela se koriste.

Briga o biljkama ima pozitivan učinak na zdravlje ljudi jer daje priliku pokrenuti niz sposobnosti i vještina vezane za psihosocijalni i motorički aspekt.

Festival MeTURA

Završni festival projekta Obiteljsko obrazovanje „MeTURA – Povratak korijenima“ održan je na otvorenom u Karlovcu, u Radićevoj ulici kod spomenika Žabi 31.08.2021. godine. Festivalu su se odazvali brojni posjetitelji koji su na štandu imali prilike porazgovarati i saznati od zaposlenika, članova i korisnika osobne asistencije sve vezano za projekt i dosadašnjim provedenim aktivnostima.

Print Friendly, PDF & Email