Nositelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije  Razdoblje provedbe: 08.01.2021. -  08.07.2022.

Donator: Europski socijalni fond i Državni proračun RH-a

Vrijednost projekta: 1.936.643,74 kuna

Kontakt osoba: Marica Poljančić, voditeljica/administratorica

Projekt je odobren pod kodnim brojem UP.02.2.2.14.0066 kroz otvoreni trajni poziv „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom - Faza III“.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u provedbi posredničko je tijelo prve razine (PT1), a Hrvatski zavod za zapošljavanje – Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije provoditelj je poziva na dostavu projektnih prijedloga druge razine (PT2).

Cilj projekta Osobna asistencija = kvalitetniji život osoba s invaliditetom II je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života za 20 osoba s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnog oštećenja, osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjima (U daljnjem tekstu: OSI) s područja Karlovačke županije kroz pružanje usluge osobne asistencije.

Nastavak usluge osobne asistencije i nadalje će pozitivno utjecati na 20 OSI koje dobivaju mogućnost kontrole i izbora vrste usluge, načina pružanja usluge te vremena i mjesta na kojem će se usluga pružati. Osobna asistencija pruža podršku OSI u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja poput: pripremanja hrane i hranjenja, obavljanja fizioloških potreba, odijevanja, transfera, održavanja osobne higijene, mobilnosti, obavljanja administrativnih poslova, pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.

Također se pokazala jako značajnom za OSI koji žive sami i onima koji žive u ruralnim te slabo razvijenim područjima gdje je jedina dostupna socijalna usluga. Kroz projekt će se provesti edukacija vezana uz unaprjeđenje kvalitete usluge osobne asistencije.

 

 

Letak projekta možete preuzeti OVDJE

Posredničko tijelo prve razine (PT1) - Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 

Provoditelj poziva na dostavu projektnih prijedloga druge razine (PT2) - Hrvatski zavod za zapošljavanje – Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije 

Print Friendly, PDF & Email