Nositelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Razdoblje provedbe: studeni 2018. -  studeni 2020.

Donator: Europski socijalni fond i Državni proračun RH-a

Vrijednost projekta: 2.497.477,50 kuna

Kontakt osoba: Gordana Jurčević, koordinatorica osobnih asistenata

Projekt je odobren pod kodnim brojem UP.02.2.2.09.0075 kroz otvoreni trajni poziv „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom - Faza II“, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Ministarstvo socijalne politike i mladih RH u provedbi posredničko je tijelo prve razine (PT1), a Hrvatski zavod za zapošljavanje – Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije provoditelj je poziva na dostavu projektnih prijedloga druge razine (PT2).

Cilj projekta Osobna asistencija = kvalitetniji život osoba s invaliditetom je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te intelektualnim teškoćama pružanjem osobne asistencije u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja.

Ciljna skupina projekta su osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te intelektualnim teškoćama (cerebralna paraliza, neuromuskularne bolesti, tetraplegija, amputacija, intelektualne teškoće i dr.) s područja Karlovačke županije u dobi od 19 do 64 godine od čega je 8 žena i 13 muškaraca.

Za navedenu ciljnu skupinu dobivena su Uvjerenja neovisnog tijela vještačenja o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije ili Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije.

Osobna asistencija osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te intelektualnim teškoćama pruža podršku u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja poput: pripremanja hrane i hranjenja, obavljanja fizioloških potreba, odijevanja, transfera, održavanja osobne higijene, mobilnosti, obavljanja administrativnih poslova, pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.

Print Friendly, PDF & Email