Nositelj programa: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Donator: Grad Karlovac

Razdoblje provedbe: lipanj - prosinac 2023. g.

Vrijednost programa: 965,00 €

Kontakt osoba: Gordana Jurčević, predsjednica

 

Opći cilj:

Opći cilj projekta je jačati kapacitete Udruge za aktivno sudjelovanje u društvenim procesima i doprinijeti rješavanju potreba osoba s invaliditetom promicanjem univerzalnih vrijednosti i zaštite ljudskih prava.

 

Specifični ciljevi:

- povećati informiranost osoba s invaliditetom o ljudskim pravima;

- unaprijediti kvalitetu života osoba s invaliditetom edukativno kreativnim radionicama;

- povećati sigurnost osoba s invaliditetom sa saznanjima o načinima prevare (fizički počinitelji i online prevare) i kako ih izbjeći.

U današnje moderno vrijeme inovacija, inovativni su i načini prijevara poput lažnog predstavljanja počinitelja kada dolaze na kućna vrata, stupanje u kontakt putem telefona, SMS poruka, putem društvenih mreža ili e-maila i dr. zbog čega su osobe s invaliditetom još ranjivije te je uočena potreba za edukacijom kako prepoznati počinitelje prijevara i kako ih izbjeći. Zato je potrebno razvijati različite usluge i aktivnosti osnaživanja osoba s invaliditetom koje će utjecati na njihovu veću socijalnu uključenost što je utvrđeno kroz brojne evaluacije provedbe dosadašnjih programa i projekata Udruge, ali i iskustvo djelovanja na terenu.

Print Friendly, PDF & Email