Nositelj programa: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Partneri: Karlovačka županija, Grad Karlovac, Općina Plaški, Centar za socijalnu skrb Karlovac i Ogulin.

Razdoblje provedbe: lipanj  2020. - svibanj 2023.

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Vrijednost programa: 720.000,00 kuna (za tri godine provedbe)

Vrijednost udjela partnera Karlovačke županije: 90.000,00 kuna (za tri godine provedbe)

Vrijednost udjela partnera Grada Karlovca: 75.000,00 kuna (za tri godine provedbe)

Kontakt osoba: Gordana Jurčević, voditeljica programa

 

Opći cilj trogodišnjeg programa je nastavkom pružanja socijalnih usluga i inovativnih modela skrbi u zajednici doprinositi neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom u Karlovačkoj županiji.

Ciljanu skupinu čini 160 osoba s invaliditetom, zajedničko obilježje su im razne vrste invaliditeta i tjelesnog oštećenja. Osobe iz ciljne skupine koje će koristiti usluge programa su s područja Karlovačke županije, svih dobnih skupina, iako na PPDS prevladava starije stanovništvo.

Pojedine osobe sudjelovat će u nekoliko različitih programskih usluga. Usluga pomoći u kući uključuje održavanje kućanstva, pripremu hrane, nabavu namirnica, obavljanje administrativnih potreba, prijevoza i drugo. Naglasak provođenja ove aktivnosti je na PPDS-u (Tounj, Josipdol i Plaški) gdje su zbog nepristupačnosti, izostanka ili nedostatnog broja usluga koje pružaju institucije osobe s invaliditetom u nepovoljnijem položaju u odnosu na urbane sredine.

Usluge programa značajno doprinose kvaliteti života korisnika koje im povećavaju mobilnost i samostalnost obavljanja svakodnevnih potreba, što je usko vezano i za pristupačnost okoline i ustanova na čemu Udruga snažno djeluje. Provedbom programa ostvaruje se veća prisutnost osoba s invaliditetom u zajednici te sve više do izražaja dolaze njihovi potencijali i mogućnosti kojima mogu doprinijeti razvoju zajednice kao ravnopravnog društva svih građana.

Print Friendly, PDF & Email