Nositelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Razdoblje provedbe: lipanj -  prosinac 2020.

Donator: Karlovačka županija

Vrijednost projekta: 4.000,00 kuna

Kontakt osoba: Gordana Jurčević, voditeljica projekta

Cilj projekta je pružati usluge informiranja i savjetovanja osobama s invaliditetom (članovi i korisnici usluga) u njihovim domovima te povećati raznovrsnost inovativnih socijalnih usluga koje doprinose boljoj kvaliteti življenja i rješavanju problema osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Ciljna skupina projekta su 30 osoba s invaliditetom (članova i korisnika usluga) koje će biti direktno uključene u aktivnosti predloženog projekta, odnosno koje će se posjetiti u njihovim domovima. Radi se o osobama s različitim vrstama invaliditeta (cerebralna paraliza, neuromišićne i srodne bolesti, para/tetraplegija, amputacije i ostalo) s područja Karlovačke županije koje obuhvaća i ruralna te manja osiromašena područja. Osobe su to koje u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti koriste za kretanje ortopedska pomagala te imaju potrebu za pomoći druge osobe u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Ciljana skupina korisnika je u dobi od 15 do 75 godina.

Letak projekta

Print Friendly, PDF & Email