Nositelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Razdoblje provedbe: lipanj 2021. - prosinac 2021.

Donator: Karlovačka županija

Vrijednost projekta: 6.700,00 kuna

Kontakt osoba: Gordana Jurčević, voditeljica projekta

 

Opći cilj projekta:

Osnaživati kapacitete Udruge za provođenje organiziranih usluga i aktivnosti koje dovode do rješavanja utvrđenih potreba osoba s invaliditetom te povećati njihovo aktivno sudjelovanje i stvarati kvalitetniji život u zajednici.
Specifični ciljevi projekta:
• promicati prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju;
• organizirati kreativne aktivnosti te provoditi individualni i grupni rad s korisnicima;
• osnažiti ljudske kapacitete Udruge edukativno - promotivnim aktivnostima;
• promovirati volonterstvo.

Ciljanu skupinu direktno uključenu u provedbu predloženog projekta čini 80 osoba s invaliditetom, korisnika usluga i osoba kojima će biti pružene informacije iz područja invaliditeta, pojedine osobe biti će uključene i druge aktivnosti projekta.

Predloženim projektom planira se doprinijeti rješavanju navedenih problema osnaživanjem osoba s invaliditetom te jačanjem ljudskih potencijala Udruge koji aktivno sudjeluju u društvenim procesima i provedbi strateških dokumenata Karlovačke županije.

Letak projekta možete preuzeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email