Nositelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Partneri: Karlovačka županija; OŠ I. B. Mažuranić, Ogulin; SŠ Duga Resa; Ekonomsko - turistička škola, Karlovac; Prirodoslovna škola, Karlovac.

Razdoblje provedbe: rujan 2021. - lipanj 2022.

Donator: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Vrijednost projekta: 326.906,00 kuna

Kontakt osoba: Ivana Mastelić Ivić, voditeljica projekta

Opći cilj:

  • Unaprijediti i povećati kvalitetu dostupnosti redovnog sustava obrazovanja na svim razinama za djecu s teškoćama u razvoju te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u nastavnim, društvenim i građanskim aktivnostima.

Specifični ciljevi:

  • Osigurati podršku učenicima s teškoćama integriranima u redovno obrazovanje.
  • Unaprijediti kvalitetu školovanja djece sa i bez teškoća u razvoju u redovnim osnovnim školama.
  • Dugoročno osigurati klasifikaciju radnog mjesta pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

Ciljanu skupinu čini 5 učenika s teškoćama u razvoju iz 1 osnovne škole i 3 srednje škole s područja Karlovačke županije. 80% učenica s teškoćama u razvoju i 20% učenika s teškoćama u razvoju.

Uključivanjem djece s teškoćama u redovan sustav obrazovanja postižu se značajni rezultati poput: socijalizacije djece s teškoćama u razvoju, inkluzija djece s teškoćama u razvoju, bolji stav djelatnika u sustavu obrazovanja prema inkluziji djece s teškoćama u razvoju, prihvaćanje različitosti, razvoj tolerancije i dr.

Print Friendly, PDF & Email