Nositelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Partneri: Karlovačka županija; Ekonomsko - turistička škola; Tehnička škola Karlovac; OŠ Generalski Stol; OŠ ,,Slava Raškaj“ Ozalj; OŠ Draganići; Srednja škola Duga Resa i Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin.

Razdoblje provedbe: rujan 2022. - lipanj 2023.

Donator: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Vrijednost projekta: 611.661,00 kuna

Kontakt osoba: Ivana Mastelić-Ivić, voditeljica projekta

 

Opći cilj:

Unaprijediti i povećati kvalitetu dostupnosti redovnog sustava obrazovanja na svim razinama za djecu s teškoćama u razvoju te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u nastavnim, društvenim i građanskim aktivnostima.

Specifični ciljevi:

  • Osigurati podršku učenicima s teškoćama integriranima u redovno obrazovanje.
  • Unaprijediti kvalitetu školovanja djece sa i bez teškoća u razvoju u redovnim osnovnim školama.
  • Dugoročno osigurati klasifikaciju radnog mjesta pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

Izravne korisnike čini deset učenika/ica s teškoćama u razvoju sa područja Karlovačke županije. Od toga, pet učenika/ica pohađa osnovnu školu, a ostalih pet učenika/ica pohađa srednju školu. Uz podršku pomoćnika u nastavi, deset učenika s teškoćama u razvoju integrirano je u redovan sustav obrazovanja u sredinama iz kojih dolaze, što povećava i njihovu socijalizaciju te potiče prihvaćanje različitosti među vršnjacima.

Usluga pomoćnika u nastavi predstavlja jedan od oblika razumne prilagodbe u skladu s individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima i time spriječila njihovadiskriminacija na osnovi invaliditeta.

Print Friendly, PDF & Email