Nositelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Predviđeno trajanje provedbe projekta u mjesecima: sedam mjeseci provedbe u 2021.

Donator: Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti

 

 

 

 

Vrijednost projekta: 4.000,00 kn

Kontakt osoba: Gordana Jurčević, voditeljica projekta

 

Opći cilj koji se namjerava ostvariti provedbom predloženog projekta je osnažiti kapacitete Udruge koja djeluje u lokalnoj zajednici te osnažiti osobe s invaliditetom za njihovo aktivno sudjelovanje u stvaranju poticajnog okruženja i jednakih mogućnosti za sve, primjenjujući strateške dokumente Grada Karlovca.

 

Aktivnosti projekta:

  • Upravljanje projektom
  • Informiranje - zaštita i promicanje ljudskih prava
  • Održavanje dvije edukacijske radionice na teme očuvanja mentalnog zdravlja
  • Uključivanje jednog volontera/ke u rad Udruge
  • Izvještavanje o provedbi projekta

 

Ciljna skupina projekta je:

Ciljana skupina korisnika na koje projektne aktivnosti izravno utječu su 70 osoba s invaliditetom i korisnika socijalnih usluga koje pruža Udruga. Radi se o osobama s različitim vrstama invaliditeta (cerebralna paraliza, neuromišićne i srodne bolesti, para/tetraplegija, amputacije i ostalo).

Print Friendly, PDF & Email