Nositelj programa: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Razdoblje provedbe: ožujak 2018. - ožujak 2019.

Donator: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Vrijednost programa: 228.026,92 kuna     

Kontakt osoba:  Gordana Jurčević, voditeljica programa

Svrha traženja sredstava, odnosno namjena korištenja sredstava je održavanje zaposlenosti dvije osobe s invaliditetom i novo zapošljavanje jedne osobe s invaliditetom, proširenje uslužne djelatnosti kroz razvoj i širenje inovativnih socijalnih usluga u zajednici na veći broj osoba s invaliditetom te na šire područje Karlovačke županije u kojima nedostaju.

Sredstva se planiraju utrošiti u:

  1. A) nabava i ugradnja novih tehnologija i opreme u svrhu inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom; nabavka produžene i povišene verzije vozila prilagođenog za prijevoz osoba u invalidskim kolicima.
  2. B) ulaganja u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje pružaju stručnu pomoć osobama s invaliditetom u primjeni novih tehnologija i opreme (tečajevi, seminari, radionice te nabava pomagala i opreme neophodne za stjecanje praktičnih znanja, vještina i sposobnosti i sl.). Edukacijska obuka kroz 4 modula.
  3. D) pokriće troškova administracije, vezanih uz pružanje usluga centra za profesionalnu rehabilitaciju za dvije zaposlene osobe s invaliditetom.
Print Friendly, PDF & Email