Nositelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Partner: Karlovačka udruga spinalno ozlijeđenih - KaSPIN

Razdoblje provedbe: travanj 2018. - prosinac 2018.

Donator: Karlovačka županija

Vrijednost projekta: 17.000,00 kn

Kontakt osoba: Gordana Jurčević, voditeljica projekta

Projekt  „Radno okupacijsKA integracija osoba s invaliditetom“ odobren je na Javnom natječaju za financiranje projekata organizacija civilnog društva iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2018. godinu.  U provedbi projekta prioritetno je područje 2 – Briga i skrb o osobama s invaliditetom (djeca i odrasli) s aktivnostima poticanja i razvoja socijalnih usluga među koje svakako spadaju i radno - okupacijske aktivnosti u svrhu stjecanja i razvoja radnih navika za veće uključivanje na tržište rada.

Cilj projekta je radno – okupacijskim aktivnostima povećati raznovrsnost socijalnih usluga koje aktivno doprinose kvaliteti života osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici te osnaživanje kapaciteta Udruge za provođenje usluga i aktivnosti koje su od osobitog interesa za opće dobro.

Korinici projekta su 15 osobama s različitim vrstama invaliditeta (cerebralna paraliza, neuromišićne i srodne bolesti, para/tetraplegija, amputacije i ostalo) s područja Karlovačke županije.

Očekivani utjecaj projekta na korisnike je veće prepoznavanje vlastitih potencijala, podizanje razine samopoštovanja i samopouzdanja, prije svega ostvarivanja svih onih kompetencija za koje postoji osobni psihofizički potencijal. Utjecat će na poticanje kreativnosti i samosvojnosti, te poštivanje specifičnosti svakog pojedinca.

Print Friendly, PDF & Email