Nositelj programa: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Partneri: Karlovačka županija, Grad Karlovac, Općina Plaški, Centar za socijalnu skrb Karlovac i Ogulin.

Razdoblje provedbe: lipanj 2017. -  svibanj 2020.

Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Vrijednost programa: 750.000,00 kuna (za tri godine provedbe)

Vrijednost udjela partnera Karlovačke županije: 90.000,00 kuna (za tri godine provedbe)

Vrijednost udjela Grada Karlovca: 75.000,00 kuna (za tri godine provedbe)

Kontakt osoba: Paulina Šepac, voditejica programa

Opći cilj programa je pružanjem socijalnih usluga i aktivnosti povećati socijalnu uključenost i očuvati radne navike osoba s invaliditetom u Karlovačkoj županiji.

Ciljanu skupinu čini 140 osoba s invaliditetom, zajedničko obilježje su im razne vrste invaliditeta i tjelesnog oštećenja s područja Karlovačke županije.

Obuhvaćene usluge i aktivnosti programa:

  • pomoć u kući na PPDS-u (Tounj, Jospidol i Plaški) ;
  • prijevoz prilagođenim kombi vozilima;
  • organizirane usluge koje pridonose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice (Kreativne i Kulinarske radionice);
  • radno-okupacijske aktivnosti tiska na sublimacijskim prešama.

Konkretne promjene koje se postižu provedbom programa u zajednici pružanjem usluga, prvenstveno na PPDS (Tounj, Josipdol i Plaški) bit će vidljive kroz kontinuiranu skrb za osobe s invaliditetom, smanjenoj socijalnoj isključenosti te povećanoj kvaliteti svakodnevnog življenja. Postiže se veliki doprinos prevencije institucionalizacije korisnika koji će što duže ostati u svojim domovima i poznatom okruženju. Pružanjem socijalnih usluga i aktivnosti obuhvaćenih programom ostvarit će se značajne pozitivne promjene u primjeni socijalnog modela invalidnosti putem promicanja prava i osnaživanja za što neovisnije življenje.

Print Friendly, PDF & Email