Nositelj projekta: Udruga za unapređenje kvalitete života „Karika“

Partner: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Predviđeno trajanje provedbe projekta u mjesecima: 6 mjeseci tijekom 2019.

Donator: INKASATOR d.o.o., Karlovac

Vrijednost projekta: 2.000,00 kn

Kontakt osoba: Gordana Jurčević, predsjednica UOSIKAŽU

Cilj ovog projekta je educirati roditelje, osobe s invaliditetom te im pomoći da se nauče nositi sa stresom, kako da očuvaju svoje mentalno zdravlje, da nauče kako prehrana utječe na zdravlje i očuvanje zaštite zdravlja žena.

Ciljna skupina projekta su: 10 roditelja, osoba s invaliditetom koji će biti direktno uključeni u projekt i sudjelovati na radionicama te će moći dobiti stručnu podršku i putem telefona.

Print Friendly, PDF & Email