Projekt "Terapijsko plivanje" financiran je od Karlovačke županije na temelju Odluke o raspodjeli sredstava Karlovačke županije po Javnom natječaju za financiranje projekata OCD - a iz područja zdravstva i socijalne skrbi u 2017.godini. Nositelj projekta je Udruga obitelji djece i osoba s poteškoćama u razvoju “Sunce”, a Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije suradnik je na projektu. U provedbu terapije plivanja na bazenu s termalnom vodom TOP-TERME d.o.o., Topusko uključeno je 10-tak korisnika te se planira uključivanje i većeg broja korisnika.

Print Friendly, PDF & Email