Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije nevladina je, nestranačka, humanitarna, neprofitna organizacija slobodno i dobrovoljno udruženih fizičkih i pravnih osoba koja zagovara i promiče dobrobit i interese osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, a djeluje na osnovi socijalnih i humanitarnih načela na području grada Karlovca i Karlovačke županije.

TIJELA UPRAVLJANJA UDRUGE (izabrani na Izbornoj skupštini UOSIKAŽU dana 15.09.2023. na mandat od 4 godine)

Članovi Upravnog odbora Udruge:

 • Gordana Jurčević, predsjednica
 • Melita Galetić, dopredsjednica
 • Martina Benić
 • Miroslav Sečić
 • Marija Brozović
 • Maja Fumić
 • Marinko Matešić

Članovi Nadzornog odbora Udruge:

 • Dubravka Krivačić
 • Ivan Delić
 • Jasmina Slavnić

Zamjene za Nadzorni odbor Udruge:

 • Tatjana Magovac
Print Friendly, PDF & Email