Nositelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Partner: Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Razdoblje provedbe: lipanj 2022. - prosinac 2022.

Donator: Karlovačka županija

Vrijednost projekta: 5.000,00 kuna

Kontakt osoba: Gordana Jurčević, voditeljica projekta

 

Opći cilj:

Doprinijeti podizanju kvalitete života osoba s invaliditetom promicanjem zdravih prehrambenih navika i aktivnog života provedbom rekreacijskih sadržaja uz korištenje inovativnih i potpornih tehnologija.

Specifični ciljevi:

  • provoditi treninge boćanja za osobe s invaliditetom (najtežim vrstama invaliditeta);
  • razvijati i održavati motoričke sposobnosti (snaga, brzina, koordinacija, ravnoteža, preciznost);
  • smanjiti progresije bolesti i održavati te poboljšati iste; - povećati zdrave prehrambene navike osoba s invaliditetom;
  • povećati osobni rad na samopouzdanju i većoj socijalnoj uključenosti.

 

Ciljanu skupinu čini 30-35 osoba s različitim vrstama invaliditeta, uglavnom su to: cerebralna paraliza, mišićna distrofija, tetraplegija, amputacije, intelektualne teškoće i drugo. Zajedničko obilježje im je invaliditet i potreba za pomoći druge osobe u obavljanju svakodnevnih aktivnosti te potreba za kretanjem/mobilnost, bavljenje tjelesnom aktivnosti i rekreacijom te drugim edukativnim sadržajima koji doprinose njihovoj boljoj kvaliteti življenja. Ciljanu skupinu čine osobe s invaliditetom, članovi Udruge, osobe s invaliditetom iz srodnih suradničkih organizacija te korisnici Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj smješteni u stambene zajednice u Karlovcu kao i osobe s invaliditetom izbjegle iz Ukrajine koje su smještene u Centru Jaškovo u Ozlju.

Print Friendly, PDF & Email