UOSIKAŽU dodijeljena Oznaka kvalitete za volontiranje za Program ESS-a

objavljeno u Volonteri

Ova situacija izazvana pandemijom  COVID – 19 svima nam je poremetila živote i utjecala na naše planove i aktivnosti. No, život ide dalje, a planovi i aktivnosti se provode koliko je to moguće. Tako smo dobili i obavijest da je Agencija za mobilnost i programe EU donijela Odluku o dodjeli Oznake kvalitete za volontiranje za Program Europskih snaga solidarnosti našoj Udruzi.

U obrazloženju Odluke o dodjeli Oznake kvalitete stoji:

Oznaka kvalitete za volontiranje, uloga pružatelja podrške:

UOSIKAŽU (središnji ured, Kreativnica i Praktična kuća znanja) ima potrebne kapacitete i resurse, relevantno iskustvo za rad s volonterima te je demonstrirano razumijevanje važnosti principa Europskih snaga solidarnosti. Ciljevi i vrijednosti organizacije su usklađeni principima i ciljevima Europskih snaga solidarnosti. Organizacija ima kapaciteta provesti sve zadatke specifične za ulogu pružatelja podrške prije, za vrijeme i nakon aktivnosti. Prijavitelj će provesti transparentnu proceduru selekcije volontera te ima potrebno znanje o nužnim pripremama sudionika prije odlaska na aktivnosti i planu podrške za vrijeme aktivnosti. Potrebno je dodatno razraditi kojim konkretnim aktivnostima će podržati volontere za kvalitetnu integraciju u lokalnu zajednicu te kako će se podržati svaki volonter s manje mogućnosti sukladno njenim/njegovim kapacitetima.

Oznaka kvalitete za volontiranje, uloga primatelja: 

Prijavitelj (UOSIKAŽU) je udruga s brojnim mogućnostima za uključivanje volontera u direktan rad na podizanju kvalitete života korisnika i cijele zajednice. Uloga i odgovornosti volontera su detaljno razrađeni. Udruga ima razvijen plan podrške volontera vezano uz aktivnosti, učenje, rješavanje izazova i smanjenje rizika te posjeduje dostatne kapacitete i resurse za provedbu kvalitetnih volonterskih projekta. Budući da prijavitelj planira za volontere iznajmiti stan u kojem će volonteri dijeliti sobu, maksimalno se mogu tamo istovremeno smjestiti dva volontera istog roda. Za potrebe smještaja većeg broja volontera ili različitih rodova treba osigurati dodatni adekvatan životni prostor, uz napomenu da maksimalno 2 osobe mogu biti smještene u istoj sobi. Organizacija je otvorena za mlade s manje mogućnosti i ima kapaciteta individualno pristupiti i uskladiti projekt s mogućnostima tih volontera. Organizacija ima kapacitete primati 2 dugoročna volontera istovremeno.

Organizaciji se dodjeljuje Oznaka kvalitete za volontiranje, uloge pružatelja podrške i primatelja do kraja trajanja Programa. Odobrava se prihvat 2 dugoročna volontera koje organizacija može kombinirati prema potrebi na svim prijavljenim lokacijama.

Print Friendly, PDF & Email