Nositelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Razdoblje provedbe: travanj 2017. -  travanj 2019.

Donator: Europski socijalni fond i Državni proračun RH-a

Vrijednost projekta: 1.899.641,51 kuna

Kontakt osoba: Gordana Jurčević, koordinatorica osobnih asistenata

Projekt je odobren raspisanim pozivom Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom UP.02.2.2.02. u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije na području Karlovačke županije.

Ciljna skupina projekta su osobe oboljele od cerebralne paralize, neuromuskularnih bolesti, tetraplegije, multipleskleroze i amputacija s područja Karlovačke županije u dobi od 22 do 64 godine, a dobile su Uvjerenje neovisnog tijela vještačenja o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije ili Uvjerenje Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije. Širenjem usluge osobne asistencije uključeno je uz postojećih 13 još 2 novih korisnika što je sveukupno 15 korisnika čime će se unaprijediti i proširiti sustav izvaninstitucionalne potpore u lokalnim zajednicama Karlovačke županije.

Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja. Širenjem usluge osobne asistencije 15 osoba s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta, dobiva mogućnost unapređenja kvalitete življenja, socijalnog uključivanja u zajednicu te sprječavanja institucionalizacije. Usluga osobne asistencije pruža se prema unaprijed utvrđenom planu korisnika, a o pruženoj usluzi vodi se evidencija.

Ministarstvo socijalne politike i mladih RH u provedbi posredničko je tijelo prve razine (PT1), a Hrvatski zavod za zapošljavanje – Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije provoditelj je poziva na dostavu projektnih prijedloga druge razine (PT2).

Print Friendly, PDF & Email