Nositelj programa: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Razdoblje provedbe: siječanj  2016. - prosinac 2018.

Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Vrijednost programa: 1.624,767,00 kuna (za tri godine provedbe)

Kontakt osoba:  Marica Poljančić, voditeljica programa

Opći cilj programa je uslugom osobne asistencije unaprijediti kvalitetu života osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te pružiti što neovisniji i kvalitetniji život u lokalnoj zajednici, omogućiti socijalnu uključenost, ostvarivanje ljudskih prava i dostojanstva.Svrha programa je povećati socijalnu uključenost te unaprijediti kvalitetu života osoba s  invaliditetom u domu i zajednici pružanjem usluge osobne asistencije.

Ciljanu skupinu čini 11 osoba, od kojih je  žena 64% i 36% muškaraca s područja cijele Karlovačke županije (Karlovac, Duga Resa, Plaški, Rečica, Ribnik). Radi se o osobama s vrlo teškim dijagnozama s područja cijele županije od urbanih do ruralnih i rubnih dijelova naselja koji su zainteresirani i motivirani za uključivanje u razne aktivnosti i događanja kako Udruge tako i lokalne zajednice.

Rezultati koji se očekuju su sprječavanje institucionalizacije, unapređenje kvalitete života korisnika, uključivanje korisnika u aktivnosti obrazovanja, rada, kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Time se stvaraju preduvjeti za ostvarivanje života i ostanka u vlastitom domu, osobe s invaliditetom postaju kreatori i imaju mogućnost organizacije u koje vrijeme i kada žele obavljati neku aktivnost.

Usluge osobne asistencije – prilog Tv4r – 25. 1. 2016.

Print Friendly, PDF & Email