Nositelj programa: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Razdoblje provedbe: siječanj 2019. - prosinac 2021.

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Vrijednost programa: 1.641.552,00 kuna (za tri godine provedbe)

Kontakt osoba: Marica Poljančić, voditeljica programa

 

Provedbom predloženog programa namjerava se ostvariti opći cilj, a to je: daljnjim razvojem i povećanjem kvalitete usluge osobne asistencije te jačanjem socijalnog uključivanja poboljšati životni standard i položaj osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u zajednici.

Ciljanu skupinu na koju programske aktivnosti izravno utječu i obuhvaćeni su programom kao primatelji socijalne usluge čini 11 osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, od kojih je 6 žena i 5 muškaraca s područja cijele Karlovačke županije (Karlovac, Duga Resa, Plaški, Ribnik i Generalski Stol). Radi se o osobama s područja cijele županije od urbanih do ruralnih naselja, a zainteresirani su i motivirani za uključivanje u razne aktivnosti Udruge te društvena događanja lokalne zajednice.

Uslugom osobne asistencije, osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta primit će nužnu podršku, spriječiti eventualnu institucionalizaciju, a ujedno će se podržati usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza članova obitelji koji o njima skrbe. Utjecaj programa na ciljanu skupinu bit će osjetan i povećanjem  mobilnosti korisnika osobne asistencije koja je preduvjet za bilo kakvo socijalno uključivanje u sve aktivnosti, a bit će omogućena zahvaljujući osobnoj asistenciji.

 

Print Friendly, PDF & Email