Nositelj programa: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Razdoblje provedbe: siječanj 2022. - prosinac 2023.

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Vrijednost programa: 640.000,00 kuna 

Kontakt osoba: Marica Poljančić, voditeljica programa

 

Opći cilj:

Nastavkom provedbe predloženog programa Usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom - „Aktivan život uz podršku III“ namjerava se i nadalje ostvarivati jačanje socijalnog uključivanja 12 osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i kvaliteta usluge osobne asistencije.

Specifični ciljevi:

- povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta,

- poticati što veću samostalnost i neovisno življenje osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta,

- povećati zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada, njihovim zapošljavanjem kao osobnih asistenata.

Ciljanu skupinu na koju programske aktivnosti izravno utječu i obuhvaćeni su programom kao primatelji socijalne usluge čini 12 osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta s područja cijele Karlovačke županije (Karlovac, Duga Resa, Plaški, Ribnik, Kamanje i Generalski Stol) od urbanih do ruralnih naselja. Zajednička karakteristika im je potreba za pomoć i podrškom druge osobe u samozbrinjavanju i obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Radi se o osobama vrlo skromnog materijalnog stanja.

 

Print Friendly, PDF & Email