Nositelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Partner: Karlovačka udruga spinalno ozlijeđenih - KaSPIN

Razdoblje provedbe: lipanj 2022. - prosinac 2022.

Donator: Grad Karlovac

Vrijednost projekta: 3.000,00 kn

Kontakt osoba: Gordana Jurčević, voditeljica projekta

 

Opći cilj:

Opći cilj koji se namjerava ostvariti provedbom projekta je jačati kapacitete Udruge za aktivno sudjelovanje u društvenim procesima i osnaživati osobe s invaliditetom za veće inkluzivno uključivanje u zajednicu stvarajući tako poticajno okruženje i izjednačene mogućnosti za sve.

Specifični ciljevi:

- povećati znanja osoba s invaliditetom o ljudskim pravima s naglaskom na pravo kretanja i mobilnost,

- unaprijediti kvalitetu života osoba s invaliditetom edukativnim radionicama o neovisnom življenju,

- osnaživati ljudske potencijale i razvijati volonterstvo za unaprjeđenje djelovanja Udruge.

Ciljanu skupinu na koju projektne aktivnosti izravno utječu čini 45 osoba s različitim vrstama invaliditeta, uglavnom su to: cerebralna paraliza, mišićna distrofija, tetraplegija, amputacije, intelektualne teškoće i drugo. Zajedničko obilježje im je invaliditet i potreba za pomoći druge osobe u obavljanju svakodnevnih aktivnosti te potreba za kretanjem/mobilnost, informiranjem i osnaživanjem, bavljenjem aktivnostima usmjerenim na podizanje razine kvalitete života.

Print Friendly, PDF & Email