Besplatna pravna podrška u Općini Josipdol u sklopu projekta IPA 2009

objavljeno u Novosti

U prostorijama Općine Josipdol od 11 sati, 02. 11. 2012., petak ,dežurat će pravna savjetnica. Svi koji žele mogu joj se obratiti za besplatan savjet, podršku i/ili pomoć. Pravni savjeti dio su usluga koje udruga pruža kroz projekte “Činimo promjene zajedno”, a kojeg financira EU te preko programa “5+…” koji se provodi uz financijsku podršku Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Print Friendly, PDF & Email