Edukacija voditelja, korisnika i osobnih asistenata

objavljeno u Novosti

 

Kao i do sada veliku ulogu u kvaliteti provedbe trogodišnjeg Programa osobnih asistenata ima partner na Programu, to je Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, koji provodi edukaciju voditelja i korisnika usluga osobne asistencije te osobnih asistenata. Tako je dana 20. studenog 2014. godine u Karlovcu edukaciju održala gđa. Marica Mirić. Kroz edukaciju je promovirana filozofija neovisnog življenja i primjena Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Tekst: Gordana Jurčević; Fotografije: Damir Poljančić

Print Friendly, PDF & Email