Europski tjedan mobilnosti i obilježavanje Kampanje “Za pokret…”

objavljeno u Novosti

Kao i svake godine Europski tjedan mobilnosti prilika je za ponovno upozorenje da je zaštita okoliša kao aktivnost preduvjet očuvanju kvalitete života. Tema Europskog tjedna mobilnosti u 2020. godini je „Mobilnost s nultim emisijama za sve“. Stoga Europski tjedan mobilnosti 2020. potiče građane i lokalne vlasti na poduzimanje koraka kako bi postigli dugoročan cilj ugljično-neutralnog kontinenta.

Iako je cilj dugoročne strategije dostižan u dalekoj budućnosti, izravne mjere za smanjenje onečišćenja, emisija ugljika ili prometnih zagušenja mogu polučiti i neposredne učinke. Stoga će pokretanje dugoročnih mjera, poput promicanja bicikliranja i pješačenja, kao i javnoga prijevoza s niskim ili ugljično-neutralnim emisijama, imati vrlo pozitivne izravne učinke.

Uz navedeno, osobama s invaliditetom od svakodnevnog značaja je i pristupačnost urbanih i ruralnih sredina koja se posebno naglašava u Ciljevima održivog razvoja kroz Cilj 11 kojim se planira učiniti gradove i općine inkluzivnim, sigurnim, prilagodljivim i održivim, a što se snažno naglašava kroz članak 19. i 28. Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom. U tu svrhu Ujedinjeni narodi potiču ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja od strane osoba s invaliditetom, za njih i s njima.

UOSIKAŽU je u sklopu obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti sudjelovanjem u medijima i objavom letka na web stranici provela kampanju "Za pokret…" s ciljem senzibiliziranja društva za potrebe i izazove s kojima se susreću osobe s invaliditetom u kretanju i mobilnosti. Letak su objavili Ujedinjeni narodi u svrhu promicanja Ciljeva održivog razvoja i Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom.

Print Friendly, PDF & Email