IZRADA NOVE STRATEGIJE RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

objavljeno u Novosti

U karlovačkoj Aquatici 07. rujna 2018. godine održan je 13. sastanak Vijeća za tržište rada Karlovačke županije i prva radionica izrade nove Strategije razvoja ljudskih potencijala Karlovačke županije. Sastanak Vijeća i radionica održani su u sklopu projekta P.S. Pokreni se kojeg provodi Razvojna agencija Kralovačke županije KARLA.

Projekt uključuje promociju deficitarnih zanimanja u osnovnim školama kao i promociju poduzetništva učenicima i nezaposlenim osobama. Nakon predstavljene metodologije izrade navedene Strategije te analize stanja, prisutni predstavnici udruga, institucija i ustanova aktivno su sudjelovali u izradi Strategije kroz rad u grupama na SWOT analizi. U izradi nove Strategije iz UOSIKAŽU sudjelovat će Gordana Jurčeviće i Marica Poljančić.

Print Friendly, PDF & Email