Kako surađujemo s lokalnom samupravom? Održana 1. radionica „suradnja s lokalnom upravom i samoupravom“

objavljeno u Novosti

U sklopu provedbe projekta „Osnaživanje udruga OSI za učinkovitiju provedbu javnih politika i demokratizaciju društva“ financiranog od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, 26. ožujka 2014. godine održana je prva radionica na temu „Suradnja s lokalnom upravom i samoupravom“ u Medulinu. Domaćin prve radionice na određene teme bilo je Društvo distrofičara Istre – DDI na kojoj je sudjelovalo svih pet partnera projekta. Partneri su Drušvo distrofičara Zagreb – DDZ, Društvo dostrofičara Istre – DDI, Udruga osoba s invaliditetom Slatina – UOSIOS, Udruga invalida Križevci – UIK i Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije – UOSIKAŽU.

Partneri na projektu su udruge koje su dokazale ljudske i organizacijske kapacitete za provođenje projekata na svim razinama, a upravo kroz radionice projekta svaka će udruga predstaviti područje u kojem je ostvarila znatne pomake i rezultate radi prenošenja specifičnih znanja i vještina.

Projektom će se doprinjeti većoj participaciji osoba s invaliditetom u kreiranju i implementaciji javnih politika na lokalnoj razini

Domaćin je pozdravio sve prisutne i uveo u radionicu na kojoj je prvo gđa. Marica Mirić predsjednica DDZ-a, udruge prijavitelja predstavila projekt. Svaka od udruga partnera također je predstavila ukratko svoj rad i postignuća. Gosp. Davor Komar predsjednik DDI-a, kroz svoje izlaganje predstavio je djelovanje društva na području cijele Županije na brojnim područjima, ali i iznimno dobru suradnju s lokalnom i regionalnom samoupravom, te lobiranje za politike osoba s invaliditetom kao dobar primjer prakse. (G.Jurčević)

Print Friendly, PDF & Email