Kampanja „Milijarda ustaje 2017.“

objavljeno u Novosti

Na Trgu Europe u Zagrebu, 14. veljače provedena je kampanja „Milijarda ustaje 2017.“, a središnja tema kampanje bila je eksploatacija žena i izgradnja globalne solidarnosti – dok nasilje ne prestane! Statistike nasilja nad ženama poražavajuće su i pokazuju da je 1 od 4 žena na planeti doživjela nasilje, pretučena je i zlostavljana tijekom života.

Brojke su ovo koje nesmijemo olako shvatiti jer svaka brojka odražava jedan život kojem se uzima pravo na slobodu i izražavanje. Danas je to NEKA žena, sutra ste to VI! I zato je potrebno poduzeti sve aktivnosti protiv nasilja nad ženama i djevojčicama! „Solidarnost je velika pozitivna, moralna vrijednost, obveza zauzimanja čovjeka za čovjeka, koja treba postati stil života svih ljudi“.

Kampanju su organizirali: Centar za ženske studije, SOIH – Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Ženska soba – centar za seksualna prava, Organizacija mladih Status M, Are you Syrious?, Bolja budućnost – Udruga žena Romkinja Hrvatske, Roditelji u akciji – RODA, Solidarna – Zaklada za ljudska prava i solidarnost, Udruga za samozastupanje, uz plesnu podršku Glas Hrvatske web.

Print Friendly, PDF & Email