Praktična kuća znanja: okupacijske radionice s korisnicima

objavljeno u Novosti

Radno okupacijske aktivnosti s korisnicima od izuzetne su važnosti za osobe s invaliditetom. Spada u aktivnosti koje izravno doprinose poboljšanju kvalitete življenja osoba s invaliditetom. Aktivno pridonose kvalitetnom iskorištavanju slobodnog vremena, ali i njegovom osmišljavanju od strane samih korisnika.

U Praktičnoj kući znanja za provedbu ovog dijela aktivnosti zadužena je fizioterapeutkinja gđa. Domjana Neralić sa dugogodišnjim iskustvom u radnoj i okupacijskoj terapiji sa ranjivim skupinama.

Cilj aktivnosti je nauliti korisnike kako biti aktivan, kako da samostalno kvalitetno osmisle vlastito vrijeme te na taj način očuvaju svoje mentalno zdravlje osobito u situacijama u kojima su osobe s invaliditetom isključene ili nisu u mogućnosti svoj život ispuniti smislenim okupacijama.

To je važno jer su okupacije prirodan način korištenja vlastitog vremena, koji daje osjećaj svrhe i bez kojeg su ljudi skloni dosadi, depresiji, izolaciji ili čak destrukciji. (Bartolac, 2013)

Print Friendly, PDF & Email