Predstavljanje Poziva za male projekte i informativna radionica

objavljeno u Novosti

Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj održao je 08.03.2022. godine online informativnu radionicu za prijavu na Poziv za prijavu malih projekata.

Uz osnovne informacije o Pozivu na radionici su predstavljeni i različiti oblici podrške zainteresiranim prijaviteljima kako bi svoju projektnu ideju o promjenama i odgovorima na probleme u svojoj lokalnoj zajednici te doprinosu jačanju civilnoga društva i aktivnog građanstva i/ili osnaživanju ranjivih skupina uobličili u kvalitetan prijedlog projekta.

Ovim Pozivom će biti podržani projekti manjeg opsega u trajanju od šest mjeseci do godinu dana, usmjereni na intervencije koje predlažu i provode lokalni OCD-i radi povećanja dobrobiti lokalnih zajednica i/ili tematskih zajednica koje čine određene društvene skupine sa zajedničkim interesima, potrebama i problemima u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda.

U okviru Poziva najmanje 50% ukupno raspoloživih sredstava bit će dodijeljeno organizacijama sa sjedištem u nedovoljno razvijenim i depriviranim područjima i/ili organizacijama koje rade s marginaliziranim i ranjivim ciljanim skupinama, uključujući i Rome.

Na radionici je sudjelovala Gordana Jurčević, predsjednica UOSIKAŽU.

Print Friendly, PDF & Email