Sudjelovanje na edukaciji u okviru foruma mladih SDDH

objavljeno u Novosti

Savez društva distrofičara Hrvatske – SDDH organizirao je nastavak ciklusa edukacija u okviru Foruma mladih SDDH. Teme su vezane za područja osobnog i profesionalnog rasta i razvoja, a predavač je Darko Kobetić, prof.reh, ujedno i ravnatelj Centra znanja Profectus.

Sve tri edukacije su održane online, a na trećoj su sudjelovale Gordana Jurčević, predsjednica Udruge i Ivana Mastelić-Ivić, administrativna tajnica. Tema treće edukacije je bila Samopredstavljanje i održana je 01. lipnja.

Predavač je govorio o tome kako se mi vidimo i kako društvo utječe na nas. Važno je da sami odlučujemo za sebe i kako se osjećamo, kako ćemo neki događaj percipirati i kako zdravo reagirati.

Često imamo velika očekivanja od sebe, ali ponekad i od drugih te smatramo da i okolina puno očekuje od nas. Upravo izraz „emocionalni konobar“ koji je upotrijebio predavač najbolje opisuje nas same, a znači da bolje znamo posluživati druge, a loše opsluživati sebe.

Iskazivanje empatije je važno u granicama da brinemo o drugima, razumijemo ih, ali ne da i proživljavamo njihov događaj i osjećamo kako se oni u tom trenutku osjećaju. Kod razgovora u društvu obično se većina ljudi poistovjećuje sa sugovornikom, posebno ako je tema vezana uz bolesti, obiteljske odnose i posao.

Ivana Mastelić-Ivić

Print Friendly, PDF & Email