Sudjelovanje na predavanju „Nasilje među djecom i mladima“

objavljeno u Novosti

Posljednjih nekoliko godina sve je više nasilja među djecom i mladima, a izazovi u pronalaženju i rješavanju problema leže u društvu.

Edukaciju na temu „Nasilje među djecom i mladima“ organizirala je 20. svibnja Udruga za podršku žrtvama i svjedocima zajedno sa Nacionalnim pozivnim centrom za žrtve kaznenih djela i prekršaja. Online edukaciju vodila je Ena Juričić, socijalna pedagoginja i pružateljica podrške na liniji 116006.

Nasilje nad djecom i mladima (vršnjačko nasilje) društvena je pojava koja je postojala oduvijek, ali se dugo smatrala dijelom odrastanja i tek je zadnjih par godina prepoznata kao fenomen vrijedan društvene reakcije.

Na predavanju su sudionici saznali koji su pojavni oblici i posljedice nasilja među djecom i mladima, na koje načine pojedinci i institucije na njega mogu i moraju reagirati te koji mehanizmi postoje za prevenciju vršnjačkog nasilja.

Bilo koji oblik nasilja ostavlja dugotrajne posljedice na žrtvu i okolinu. Istraživanja pokazuju kako je fizičko nasilje najzastupljenije u nižim razredima osnovne škole, dok je seksualno nasilje izraženije među vršnjacima srednjih škola.

U posljednjem se desetljeću sve veći broj istraživanja bavi posljedicama elektroničkog nasilja po mentalno zdravlje djece i mladih. Zato je odgovornost na svima da se spriječi bilo koji oblik nasilja kroz edukacije od najranije dobi do stručnjaka koji pružaju podršku.

Ivana Mastelić-Ivić

Print Friendly, PDF & Email