Suradnja s Udrugom za zaštitu dostojanstva i jednakosti pacijenata Dignitas

objavljeno u Novosti

Osnovni ciljevi Udruge za zaštitu dostojanstva i jednakosti pacijenata Dignitas su sprečavanje diskriminacije pacijenata po bilo kojoj osnovni, upoznavanje pacijenata o postojećim pravima pacijenata te načinu korištenja tih prava kod nas i u svijetu, uobličavanje prijedloga zakonskih pretpostavki kojima bi se izrikom odredila prava pacijenata. Ostvarivanje prava pacijenata u interesu je svih osoba s invaliditetom i zato je pokrenuta suradnja s Udrugom Dignitas.

Kao dio suradnje je i sudjelovanje administrativne tajnice UOSIKAŽU Ivane Mastelić Ivić na prvoj sjednici Udruge Dignitas održanoj dana 15. siječnja 2020. godine u prostorijama GČ Grabrik na kojoj je predsjednica Marina Novaković Matanić upoznala prisutne sa planiranim planovima u 2020. godini.

Jedna od aktualnih aktivnosti Udruge Dignitas je pokretanje peticije „Pravo na pregled u roku šest mjeseci“ i prikupljanje potpisa za peticiju. Organizirat će se i štand za skupljanje potpisa za Peticiju.

Jedna od tema je bila i načini dolaska do pacijenata i gdje će sve biti postavljeni promidžbeni materijali Udruge Dignitas kojoj se mogu obratiti za pomoć, savjete i iznijeti svoje probleme vezano za duga čekanja na preglede i sve ostalo što ih muči.

Predloženo je da se promidžbeni materijali ostavljaju u ambulantama i ljekarnama privatnih praksi te da se pacijenti javljaju na inbox na društvenim mrežama, e-mail stranice Udruge Dignitas. U narednom periodu u planu je izrada web stranice Udruge Dignitas i održavanje konferencija te organiziranje press konferencija. Također se planira sastanak sa svim zdravstvenim ustanovama na području Karlovačke županije i sastanak s pročelnicom.

Print Friendly, PDF & Email