Trogodišnji program: Najznačajnije usluge i dalje su pružanje pomoći u kući i prijevoz korisnika

objavljeno u Novosti

Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije realizirala je drugu godinu trogodišnjeg programa u sklopu kojeg se odvija niz aktivnosti, a kojima je cilj prevencija institucionalizacije i poticanja veće socijalne uključenosti osoba s invaliditetom kroz pružanje socijalnih usluga u zajednici.

I u ovom ciklusu trogodišnjeg pružanja socijalnih usluga korisnicima s najtežim vrstama invaliditeta najveći broj korisnika čini muška populacija i to čak njih 69% sa tjelsenim invaliditetom. Na drugom mjestu su korisnici sa dijagnozom cerebralne paralize-14% te 10% ostale vrste invaliditeta (amputacije, tetra i paraplegije, dječja paraliza, multipla skleroza i dr.).

Najznačajnija socijalna usluga koju UOSIKAŽU pruža ovim trogodišnjim programom i dalje je pružanje pomoći u kući na području od posebne državne skrbi (Josipdol, Plaški i Tounj), a odmah iza nje je prijevoz korisnika prilagođenim kombi vozilom za korisnike invalidskih kolica i teško pokretne osobe s područja cijele Karlovačke županije.

Aktivnosti koje su se provodile kroz Klubove korisnika tijekom druge godine provedbe Programa doprinijele su većem socijalnom aktiviranju osoba s invaliditetom. Najzastupljenija je radionica Produktivno-kreativnih vještina. Četvrta usluga u lepezi usluga koju UOSIKAŽU provodi ovim Programom je rehabilitacijski program, koji se provodi s ciljem očuvanja funkcije mišića uz korištenje inovativnih tehnologija i elektrostimulacijskih uređaja, kao što su: Compex, Tens i Teravital uređaji.

Detaljnije o tijeku druge godine trogodišnjeg Programa možete pročitati i u našem novom letku kojeg su izradile Marijana Hadžić i Gordana Jurčević. 

Print Friendly, PDF & Email