U novu školsku godinu s projektom “Pomoćnici u nastavi IV”

objavljeno u Novosti

Ljetni praznici su gotovi i nova školska godina je počela 05. rujna. Učenici su krenuli u školske klupe bez posebnih epidemioloških mjera, za razliku od protekle dvije godine.

Tokom ljeta vrijedno se radilo na skupljanju dokumentacije za projekt za osiguravanje usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju. Pripremanje dokumentacije i sastanci sa partnerima važan su dio u procesu realiziranja projekta.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja prepoznalo je aplicirani projekt "Pomoćnici u nastavi IV" koji financijski osigurava u školskoj godini 2022./2023. zapošljavanje 10 pomoćnika u nastavi za isto toliko učenika s teškoćama u razvoju.

Cilj projekta "Pomoćnici u nastavi IV" je unaprijediti i povećati kvalitetu dostupnosti redovnog sustava obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju uz podršku.

Ciljanu skupinu čini 10 učenika s teškoćama u razvoju iz tri osnovne škole i četiri srednje škole s područja Karlovačke županije.

Nositelj projekta "Pomoćnici u nastavi IV" je UOSIKAŽU, a partneri na projektu su Karlovačka županija, kao osnivač škola, OŠ Draganići, OŠ „Slava Raškaj“ Ozalj, OŠ Generalski Stol, SŠ Duga Resa, Ekonomsko-turistička škola Karlovac, Tehnička škola Karlovac te Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin.

Nakon odobrenog projekta sa desetero pomoćnica u nastavi je održan sastanak upoznavanja i razmjene dosadašnjih iskustava te su potpisani Ugovori o radu.

Voditeljica projekta Ivana Mastelić-Ivić istaknula je: „Ove godine je veći broj učenika s teškoćama u razvoju uključeno u projekt, osobito djece koja pohađaju osnovnu školu. Podrškom od najranije dobi pomoćnici u nastavi olakšavaju učenicima s teškoćama u razvoju praćenje nastave i potiču ih u svakodnevnim školskim aktivnostima“. 

Svim učenicima i njihovim pomoćnicima u nastavi želimo sretan početak nove školske godine i puno uspjeha u svladavanju školskih obaveza!

 

Ivana Mastelić-Ivić

Print Friendly, PDF & Email