Završena edukacija o upravljanju projektnim ciklusom za početnike

objavljeno u Novosti

Ulaganjem u ljudske kapacitete stječu se važne kompetencije za razvoj organizacija civilnoga društva. Uloge OCD-a bitan su faktor u unapređivanju kvalitete života društva.

U okviru provedbe EU projekta ''Partnerstvo za prostor'', kojeg provodi Udruga Carpe Diem zajedno s partnerima organizirana je besplatna šestodnevna edukacija za osobe koje rade ili volontiraju u OCD-ima, a nemaju iskustva u pisanju i provedbi projekata.

Cilj edukacija je osnažiti kapacitete OCD-a u pisanju, prijavljivanju i provedbi projekata EU te omogućiti lakšu kontrolu provedbe aktivnosti projekata.

Edukacija osnovne razine koju je vodio Robert Babić, konzultant i međunarodni stručnjak za pripremu i provedbu razvojnih projekata u području tržišta rada, obrazovanja i socijalnog uključivanja te EU fondova  trajala je od 31.03. do 08.04., a pohađala ju je Ivana Mastelić-Ivić, administrativna tajnica UOSIKAŽU.

Print Friendly, PDF & Email