Digitalni rad s mladima

objavljeno u Novosti

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) održala je 17. studenog preko ZOOM platforme tematski sastanak korisnika programa Erasmus+ u području mladih i Europske snage solidarnosti pod nazivom Digitalni rad s mladima.

Tema ovogodišnjeg sastanka bio je digitalni rad s mladima čiji je cilj korisnicima približiti digitalne alate i programe putem kojih se mogu provoditi online projektne i druge aktivnosti.

Maja Katinić Vidović, vanjska suradnica AMPEU predstavila je online učenje i alate koji se koriste za lakšu komunikaciju i zajednički rad unutar organizacije, s partnerima i mladima.

U digitalno  vrijeme i pogotovo sada u vrijeme pandemije teško je raditi s mladima i zadržati njihovu koncentraciju i motivaciju za predavanjima. Po provedenom istraživanju mladi vole videozapise i chat (dopisivanje).

Vrlo je izazovno pripremiti sastanak u online okruženju na temu digitalnih alata u vrijeme kada su online sastanci sve učestaliji, a motivacija za sudjelovanjem u njima već pada.

Pomoću predstavljenih digitalnih alata ovaj sastanak je dao odgovore kako motivirati mlade na interaktivno sudjelovanje u aktivnostima s kojima su se upoznale predsjednica UOSIKAŽU Gordana Jurčević i administrativna tajnica Ivana Mastelić Ivić.

Ivana Mastelić Ivić

Print Friendly, PDF & Email