Edukacija „ICT-AAC programska rješenja za komunikaciju i edukaciju“

objavljeno u Novosti

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH nastavlja provođenje edukacija u okviru SOIH – Foruma virtualnog učenja o KPOSI s ciljem predstavljanja asistivnih tehnologija kao snažne potpore neovisnom življenju.

Online edukacija  „ICT-AAC programska rješenja za komunikaciju i edukaciju“ održana je 09. rujna, a pratili su je članovi upravljačkih tijela i zaposlenici saveza i udruga osoba s invaliditetom. Sudionici iz UOSIKAŽU bili su predsjednica Udruge Gordana Jurčević, administrativna tajnica Ivana Mastelić-Ivić, članovi upravnog odbora: Melita Galetić i Marinko Matešić te član udruge Boris Hantih.

Prof. dr.sc. Željka Car, Zavod za telekomunikaciju, Fakultet elektrotehnike i računarstva i izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša, Odsjek za logopediju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upoznale su prisutne sudionike sa aplikacijama namijenjenim djeci s teškoćama u razvoju od najranije dobi do školskih primjera svladavanja zadataka. Kako su istaknule cijenjene predavačice, potreba za novim edukacijama i usavršavanjem bazira se na suradnji s drugim fakultetima te su tako razvijena nova rješenja u elektroničkom obliku. Asistivna tehnologija je oblik podrške učenicima, njihovim roditeljima i edukatorima koji mogu kvalitetno organizirati vrijeme i motivirati dijete da proučava i istražuje različite mogućnosti putem aplikacija.

Kako djetetu pomoći da samo usvoji slova i čitanje, matematičke vještine te samo prepriča neki događaj olakšano je korištenjem fotografija i grafičkih prikaza. Roditelji djece s teškoćama u razvoju podijelili su svoja dosadašnja iskustva primjenjujući stari način korištenja simbola i slika koje su u papirnatom obliku poticali razvoj motoričkih sposobnosti te modernija putem aplikacija koje potiču informatičku pismenost mladih.

Suočavanje s počecima primjene grafičkog prikaza na ekranu naišlo je na prepreke kod djece koja imaju problema sa vidom i motorikom, što se uspješno rješava razvijanjem novih aplikacija s većim formatom slika i manje detalja na njima.

Primjenom asistivne tehnologije osnažuje se socijalni i emotivni razvoj djece što potiče i njihovu samostalnost.

Ivana Mastelić-Ivić

Print Friendly, PDF & Email