Edukacija o inkluzivnim sustavima socijalne zaštite

objavljeno u Novosti

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH organizirala je 22. travnja treću edukaciju u okviru SOIH – Foruma virtualnog učenja o KPOSI s ciljem predstavljanja Zajedničke izjave „Prema inkluzivnim sustavima socijalne zaštite koji podržavaju puno i učinkovito sudjelovanje osoba s invaliditetom“.

Zajednička izjava je donesena od strane međunarodnih partnera koji se bave pitanjima invaliditeta i socijalne zaštite, a predstavljena je u Ženevi  06. veljače 2019. godine od strane posebnog izvjestitelja UN-a za prava osoba s invaliditetom i odražava zajedničku predanost i usmjerenost u postizanju većeg konsenzusa o važnosti inkluzivnih sustava socijalne zaštite koji podržavaju punopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom. U Izjavi se navode problemi ranjivosti i specifični rizici s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom i njihove obitelji te na koje načine ih sustavi socijalne zaštite mogu zaštititi, smanjiti siromaštvo i omogućiti im ravnopravno sudjelovanje u društvu.

Nakon pozdravnih riječi predsjednika SOIH-a, Zorislava Bobuša, dr.med. koji je ukazao na važnost ove edukacije, kao i na potrebu brige o sebi i svojem zdravlju općenito, a osobito vezano za bitku s bolesti Covid-19, utješno je svima dodijelio savjet i predao riječ dopredsjednici SOIH-a gđi Marici Mirić koja je predstavila sustav socijalne zaštite.

Osobe s invaliditetom (OSI) čine 15% svjetske populacije. Većina živi u zemljama s niskim i srednjim prihodima i suočava se s više prepreka koje uzrokuju nejednakosti, a vidljive su kroz niže sudjelovanje u društvenom i javnom životu, skrbi o zdravlju i obrazovanju. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (KPOSI) potvrđuje pravo OSI na socijalnu zaštitu i njihovo uključivanje vezano za ostvarivanje prava. Socijalna zaštita ima presudnu ulogu za OSI koje se suočavaju s brojnim preprekama, pogotovo na tržištu rada gdje je vidljiva diskriminacija. Te prepreke povećavaju ranjivost, izloženost rizicima i utjecaj ekonomskih i drugih šokova, sprečavajući na taj način pojedince da uživaju u povoljnijim uvjetima.

Pogodnosti socijalne zaštite trebale bi se pružati OSI na način koji omogućava njihov izbor i kontrolu nad koristima. Odgovarajućom podrškom i potporama obitelji treba spriječiti institucionalizaciju OSI, a uloga svih institucija i organizacija trebala bi biti da uzmu u obzir stavove OSI u vezi zakona i politika koji na njih utječu.

Važnu ulogu u prepoznavanju potreba OSI imaju ankete, odnosno evaluacije kojima se raščlanjuju podaci i daje slika ekonomskih, zdravstvenih i ostalih životnih situacija s kojima se suočavaju kroz život.

Nakon izlaganja, gđa Marica Mirić bila je na raspolaganju sudionicima vezanima za sva pitanja koja se tiču prava OSI te je uslijedila zanimljiva i konstruktivna rasprava sa kvalitetnim zaključcima.

Uz mnogobrojne  saveze i udruge, kao i njihove članove, na online edukaciji sudjelovao je i radni tim UOSIKAŽU.

Print Friendly, PDF & Email