Edukacija o radu s osobama s intelektualnim teškoćama

objavljeno u Novosti

Znanje i iskustvo u radu su neophodni za kvalitetno pružanje usluga. S ciljem jačanja kompetencija stručnjaka u radu s osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim obiteljima organizirana je dvodnevna edukacija u sklopu projekta „PLAN – Planned Lifetime Assistance Network“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta je Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko – kninske županije „Kamenčići“, a Rajska ptica – udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije jedna je od partnerskih organizacija na provedbi projekta.

Sudjelovanjem administrativne tajnice UOSIKAŽU Ivane Mastelić-Ivić na dvodnevnoj edukaciji koja je održana 14. i 15. prosinca stečene su kompetencije važne u radu s osobama s invaliditetom.

Nositeljica edukacije mr. sc. Mirjana Jakovčev predstavila je teme sa primjerima iz života i radne prakse koje su poukom potaknule polaznike na primjenjivanje u daljnjem radu, a vezane su za pristup i komunikaciju s osobama s intelektualnim teškoćama, savladavanje ljutnje u radu i nošenje sa stresovima iz radna okoline i društva.

Ivana Mastelić-Ivić

Print Friendly, PDF & Email